Petr Kryl

Profil

Zabývám se projektovou činností v pozemním stavebnictví, mou předností je 3D modelování staveb a tvorba renderovaných výstupů, s jejichž pomocí si snáze uvědomíte konečný vzhled stavby . Vypracuji pro Vás dokumentace různých stupňů, od jednoduchého pasportu či studie, přes dokumentaci pro územní souhlas, ohlášení stavby, územní rozhodnutí, stavební povolení, po dokumentaci prováděcí s množstvím detailů. Zajistím vyjádření všech dotčených orgánů a správců sítí, jejich případné podmínky zapracuji do dokumentace. S mou pomocí dosáhnete svého povolení bez zbytečného zatěžování s ním spojenou administrativou.

Nabízené výhody

  • Detailní dokumentace
  • Elektronická komunikace s úřady i zákazníky
  • 3D vizualizace exportovaná do PDF
  • Zkušenosti s výstavbou a rekonstrukcí rodinných domů i průmyslových objektů
  • Přesné zaměření stavby
Má práce

Reference hotových zpracovaných projektů

V případě ověření spokojenosti, Vám můžu zaslat na vyžádání kontakt zákazníka referenčního projektu.
Má práce