Zdravotechnika je nedílnou součástí stavebního projektu. Pro veřejné prostory, školy, úřady a další objekty jsou daná pravidla zdravotechniky, aby se zajistilo bezpeční a hygiena.