Situace součástí projektové dokumentace

Důležitý dokument, který budete často předkládat k vyjádření dotčených orgánů. Součástí projektové dokumentace jsou standardně dvě situace – detailní a katastrální.