Činnosti realizace

Rodinný dům jizerskohorského stylu, zasazen v prudkém kopci se skalnatým podložím ve třetí zóně Jizerských hor. Dokumentace musela být upravována na žádost CHKO Jizerské hory. Součástí stavby je čistička odpadních vod a jako zdroj tepla bylo vybráno tepelné čerpadlo. Jako obvodové zdivo byl vybrán Porotherm 50EKO+, plechová, falcovaná střecha odolná nánosům sněhu.

Ekonomická stavba konstruována s ohledem na místní počasí – časté srážky a povětrnostní podmínky.

Visual A

Visual B

Příklady projektové dokumentace